9. sep, 2022

Catch up this weekend 5 days challenge less stress, Swedish and English

Day 5 today live at 6 pm, Swedish time today. Summary of what we have done so far and explanation:

Day 1 minority oppression, anti-Semitism, co-dependent pain and book Why is this happening to me? A stolen childhood

Day 2 narcissistic preoccupation and the book Love and Disconnections.

Day 3 autism and father's reactions to his child with autism as well as the course Learning more skills in autism for dads and mums and the book Benjamins kosnt-this is how it goes to create.

Day 4 What is stress and examples of mini-hypnosis linked to breathing techniques and relaxation in the body.

Day 5 today summary and readings. Questions about the book Väsen and oracle cards I work with for it as well as offers for days 1, 2, 3, 4 and 5 and other things. Don't forget to book 15 min of coaching to help you further individually with your stress management.

Suggestions for sessions, therapy by me for different days are: Day 1 If you have been exposed to similar and or have been in war or your parents have been in war, I can help you with a customized session on the subject in a group or individually check link to store I ahr at the end of this message. Day 2 Have you been in a relationship and have been oppressed, controlled, physically and or mentally there is a 7 week program with different steps to process this and a private facebook group with support see the link below. Relationship in love, family, colleagues, association, politics or other means also count. Day 3 If you have a child with autism, there is a course and book Learning more skills in autism for dads in mums and sessions I offer you to help your child in different movements in sporting activities. If you yourself have problems with stress, I offer various stress programs, sessions for you now. Also check the book Benjamins kost-this is how it went to creation. Benjamins fairytales and other books I have written about autism.Check links below. Day 4. Common stress reactions, check sessions on anxiety, sleep problems and sadness below. Day 5 check sessions on readings below and the book Vsäen. If you don't have what you are looking for, perhaps I can help you with CBT, DBT, NLP or counseling in co-dependencies such as alcoholism, drugs, gambling, sex addiction, food addiction, couples therapy. I have also done research in special education and can coach there from the courses I mentioned. Something else? Question. You should also book a 15-minute conversation with me on how to proceed with your stress-hating. RESTRICTION: if you have a severe mental illness such as psychosis, schizophrenia, bipolar with heavy medication, you should not have hypnosis from me, talk to your doctor if you can have another therapy I mentioned instead. Please also leave contact information for dis such as name and email so I can more easily follow up with you. There are many to keep track of. Thank you.Dag 5 idag live kl 13 idag. Sammanfattning vad vi gjort hittills och förklaring:

Dag 1 minoritetsförtryck, antisemitismen, medberoende smärta och bok Varför händer det mig? En stulen barndom

Dag 2 narcissistisk förryck och boken Love and Disconnections.

Dag 3 autism och pappas reaktioner till sitt barn med autism samt kurs Learning more skills in autism for dads and mums och boken Benjamins konst-såhär går det till att skapa.

Dag4 Vad är stress samt minihypnos exempel kopplad till andningsteknik och avslappning i kroppen.

Dag 5 idag sammanfattning och readings .Frågor kring boken Väsen och orakelkort jag jobbar med till den samt erbjudanden till dag1,2,3,4 och 5 och annat. Glöm inte boka 15 min coachning för att hjälpa dig vidare individuellt med din stresshantering.

Förslag på sessioner,terapi av mig till olika dagar är:Dag 1 Om du varit utsatt för liknande och eller varit med i krig eller dina föräldrar varit med krig kan jag hjälpa dig ed anpassad session på ämnet i grupp eller individuellt kolla länk till butik jag ahr i slutet av detta meddelande.Dag 2 Har du varit i en relation och blivit förtryckt,kontrollerad, fysiskt och eller psykiskt finns ett 7 veckors program med olika steg att bearbeta detta och en privat facebookgrupp med stöd se länken nedan. Relation i kärlek, familj,kolleger,förening, politik eller annat sätt räknas också. Dag 3 Har du barn med autism finns kurs och bok Learning more skills in autism for dads in mums och sessioner jag erbjuder dig med att hjälpa ditt barn i olika rörelser i sportiga aktiviteter. Har du själv problem med stress erbjuder jag olika stressprogram, sessioner fr dig nu. Kolla också boken Benjamins kost-såhär gick det till att skap.Benjamins sagor och andra böcker jag skrivit om autism.Kolla länkar nedan. Dag 4. Vanliga stressreaktioner kolla sessioner om oro, sömnproblem och sorg nedan. Dag 5 kolla sessioner om readings nedan samt boken Väsen. Finns inte det du söker kanske jag kan hjälpa dig med KBT,DBT,NLP eller rådgivning i medberoende som alkoholism droger,spelberoende sexberoende,matberoende , parterapi .jag har också forskat i specialpedagogik och kan coacha där från kurserna jag nämnt. Något annat? Fråga. Du bör också boka 15 minuters samtal med mig hur du går vidare med din stresshantering. RESTRIKTION: har du svår psykisk sjukdom som psykos, schizofreni, bipolariet med tunga mediciner ska du inte ha hypnos av mig prata med din läkare om du kan ha annan terapi jag nämnt istället. Var snäll också lämna kontaktuppgifter till dis som namn och mail så jag lättare kan följa upp dig,då det är många att hålla reda på.Tack.

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan