28. maj, 2020

Jag behandlar medberoendeoch är försäkrad

So I will put in more content in Trauma course also fully accredited professional addiction counselling. I will also offer second and third generations holo coast survivors treatments as I said on Limmud in November 17, 2019, after reading from Why me?A stolen childhood. Most of us have different PTSD survival genes from out parents or grandparents threw traumas it is very addicted.But I can also handle other addictions as alcohol, drugs, sex, and other addictions.You can also be addicted to help a family member, a spouse or a child because of addiction you had in your childhood.I have also PTSD, CBT, NLP, Grief and other licenses to use in this with other healing tools and art therapy. Welcome info@piaalife.se

Nu erbjuder jag hjälp med att behandla traumatiska upplevelser också med flera medberooendeaspekter på ett professionellt sätt,JAg är också försäkrad. Du kan aila info@piaalife.se,Jag kommer skicka ett frågeformulär om din hälsa och mediciner intag samt andra vårdkontakter som jag behåller.

Jag är angelägen att ha ett proffsigt förhållningssät mellan mig och min klient. Jag har själv prövat på olika andra metoder för flera år sedan, där man projicerat ens upplevelser på ett mer konstnärligt utforskande sätt där mina reaktionerna inte omhändertogs. Att t ex leka med flera ego personligheter genom dans , teater och liknande kan vara väldigt lekande men är också vanskligt om det kommer i fel händer. Att t ex utsätta sig för sådana projektioner i offentliga sammanhang som på en scen , film , dansgolv kan vara förödande utan rätt bearbetning Att projicera där verklighet övergår till fantasi och vice versa kan leda till att man fastnar i psykos.Detta är allvarligt och jag avråder personer med svåra trauman och medberoenden att gå igeom detta utan en bakup.

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan