13. feb, 2020

Väsen.Pia Lebsund Jämförelser mellan olika kulturer m m.(Nature realms)

Want to know more about Väsen (natural realms) I compare from both courses I have had with Doréen Virtue from Hayhouse's Faiylogist, realm reader with Swedish essence. It is not the same as just writing about Nordic beings as others have done. I compare with different interpretations, differences, similarities and different stories, folktales in Sweden. In addition, I check against the original text Hebrew and the Bible as well as interpretations from Rashi to compare how, according to stories from b la Dalarna, interpreted the creation story. I try to understand how myths arose and distinguish reality and fantasy. I have gathered information and talked to several fantasy writers and sources, and been with Bible studies in Hebrew for several years with JLI and the rabbi, and grew up with various Bible interpretations. This book is unique in its kind. All illustrations I have done. I have deliberately chosen the beings that are not comparable to Doréen's explanations such as mylingar( dead children), gengångare (dead people) and other very dark beings. There are others who specialize in this. I am translating the book into English. I am certified by Hayhouse in several courses, as well as KEW academy, also CTAA.JLI and other kabbala courses.

Vill du veta mer om Väsen? Jag jämför från b la de kurser jag haft med Doréen Virtue från Hayhouse faiylogist, realmreader med svenska väsen. Det är inte samma sak som att bara skriva om nordiska väsen som andra har gjort. Jag jämför med olika tolkningar,skillnader,likheter samt olika sagor, folktroberättelser i Sverige.Dessuotm kollar jag mot orignaltexten hebreiska och bibeln samt tolkningar från Rashi för att jämföra med hur man enligt sagor från b la Dalarna tolkat skapelseberättelsen. Jag försöker förstå hur myter uppstått och skilja på verklighet och, fantasi. Jag har inhämtat information och pratat med flera fantasy författare och källor samt varit med bibelstudier på hebreiska i flera år med bla JLI och rabbin och är uppväxt med olika bibeltolkningar. Denna bok är unik i sitt slag.Alla illustrationer har jag gjort. Jag har medvetet valt bort de väsen som inte finns att jämföra med Doréens förklaringar som tex mylingar, gengångar och andra väldigt mörka väsen.Det finns andra som specialiserar sig på detta.Jag håller på att översätta boken till engelska.Jag är certifierad av Hayhouse i flera kurser ,samt KEW academy, även CTAA.JLI och andra kabbalakurser

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan