31. jul, 2019

Blankett Past life regression, tidigare live regression

Past life regression.Tidigare liv regression. Jag är medlem i CTAA, Internationell förening med komplementära behandlingsmetoder och licenserad av KEW.

Frågor rörande din hälsa: Enligt min lärare KEW så bör du inte ha några allvarliga fysiska eller ps
ykiska sjukdomar när du gör en hypnos med tidigare liv. Om du är osäker så bör du kontakt din läkare. Allvarliga sjukdomar som hjärt sjukdom,njure,lever sjukdomar, cancer och svåra psykiska diagnoser som schizofreni, psykos och liknande är inte heller lämpligt att ha.

Vad händer under en sådan session är att jag tar ned dig i en avslappnad fas genom hypnos. Du kan när som helst avbyta detta genom att säga till. Jag har en kod där du säger om du vill avbryta. Annars är jag din medresenär under regressionen och det som händer kan du vara delaktig i eller som en observatör. Du bör vara fullständigt kapabel till att skilja på vad som sker här och nu och det som sker under hypnosen. Vid en första regression går man tillbaka till hur det var att vara i sin mammas mage under hennes graviditet och kan uppleva olika saker som påverkat dig under ditt liv. Jag tar dig tillbaka till olika faser och även innan din tillblivelse. Sedan hur din pappa var under den tiden. Därefter hur du var som barn i neutralt eller positiv miljö vid olika åldrar. Därefter väljer du att gå tillbaka till ett tidigare liv som du vill titta på ett specifikt problem. Jag hjälper dig dit och guidar dig igenom olika faser. Fram till du dör och kort därefter vaknar du upp. Vi pratar igenom det som hänt. Jag skriver ned allt i anteckningar så du kan fortsätta med andra regressioner vid andra tillfällen. Du kan titta på hur andra klienter reagerade på min hemsida www.piaalife.se. Det är amerikaner och en australienare som beskriver det under mina referenser då jag gjort regressionen på engelska. Jag tar emot klienter via Skype. Senare kan det bli aktuellt på en mottagning.

Hur gammal är du?
Har du några sjukdomar? Isåfall vilka?
Tar du mediciner och isåfall vilka?
Har du kontakt med läkare och eller psykiater, psykolog eller terapeut.
Har du en tyngre diagnos som gör det svårt för dig att skilja på det som är nu och är t ex en dröm eller hypnos? Isåfall prata med din läkare om detta är lämpligt för dig eller inte.
Varför vill du göra en tidigare livs regression? Är det ett specifikt problem som du vill få veta mer om?
Du måste vara sanningsenlig i dina svar så du får ett bra resultat. Jag ansvarar inte för dina reaktioner Det är dina. Däremot kan jag berätta hur du hanterar dom under förutsättning att du har normala reaktioner innan vi påbörjat regressioner samt att du inte lider av allvarliga psykiska eller fysiska sjukdomar. Jag är inte läkare eller psykiater så jag ansvarar inte för sådana reaktioner.Däremot kan jag samverka med sådana professioner vid behov.
Pia lebsund, kopieringsskyddat.alla rättigheter förbehållna.

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan