22. okt, 2017

Benjamins konst och licens Module 1,2,3

Test på lämplig övning för sinnestimulering vuxen person med begåvningsnivå mellan som inte kan skriva eller läsa, men vill lära sig kommunicera.

Det här kan vara ett exempel på en fråga för licensering inom sinnesstimulering,kommunikation, steg 1 module 1,2,3. Lämplig bakgrund är Specialpedagogik på minst förskollärarnivå upp till lärare med inriktning specialpedagogik i högre åldrar eller liknande kompetens,logoped.arbetsterapeut, boendestödjare med lämplig kompetens och erfarenhet, bildlärare som har flerårig erfarenhet av elever med kommunikationshandikapp, eller flerårig erfarenhet att arbeta med personer med olika kommunikationssvårigheter och hitta praktiska lösningar.

Skillnad mellan låg begåvningsnivå och högre begåvningsnivå samt kommunkationssuttryck med bild. Olika exempel som kan mätas och tolkas med resultat m m är ett annat exempel för er som undrar om licensering som jag vill göra inom min metod. Det betyder inte att exakt dessa frågor är fastställda utan är bara exempel på hur det kan se ut. Det är omfattande kunskaper som kommer att testas att du har isåfall.

Tjuren Ferdinandoch älgen som Benjamin gjort i keramiken förra året. Benjamin har gjort nio sagor med mig och utvecklar storyn när vi skypar. Det är ett kommunikationssätt som jag utvecklat inom min Module 1,2,3 och det är det tredje steget social kommunikation.Jag har haft en pedagogik sedan mitten på 90-talet.Den är copyrightad så när andra jobbar med Benjamin så använder de sig av ett material som jag redan gjort genom att Benjmain uttrycker sig.Benjamins artKontaktModule1,2,3referens

Eventuella nyanser av skapandet.Ny tillförsel av konstnärlig teknik kan han få av lärare och har fått det i ett par år.

För att min metod inte ska urarta sig så undrar jag om ni vill licencera er inför olika delar av min metod? Jag föredrar att folk som är licencerade använder min metod på ett sätt som jag godkänt och ställt vissa krav att ni uppfyller.Isåfall maila info@piaalife.se. Vill ni ha en professionell utbildning av mig och eller föreläsning så hör av er till mig direkt.

Det är jag som har initierat igångsättning av fritidsaktiviterter i Stokholms län i mitten av 90-talet och verkat för att få in det i skolan.Jag fick själv avsked för att jag lyfte upp behovet med min arbetsgivare.Jag gjorde också en pilotundersökning vad som fanns då. Jag har också verkat handikappolitiskt i tio år mellan 1997 t om 2016.Jag har mycket stor kunskap inom området och har skrivit motioner och ställt frågor inom politiken och verkat för handikappolitiska program och skrivit i ett partiprogram.

Jag har skrivit flera böcker om min metod som finns på flera internetbokhandlar. Benjamin och jag initierade konst som kommunikation genom våra utställningar i mitten på 90 -talet och vi har haft 25 utställningar.Jag har verkat för all form av tillgänglighet.

Kolleger efter mig har tyvärr inte haft samma förmåga eller passion.Jag har coachat i skolor och i andra verksamheter.Jag har abetat som vikarierande specialpedagog i flera av Stockholms skolor och sett stora svårigheter som elever, lärare och personal har. Arbetsmiljön är svår och deras redskap räcker inte.Metoderna håller inte alltid.

Jag har också dansat mycket men kan inte göra detta pga av utbrändhet och svår värk men det har ingått i min metod i steget rörelser tillsaammans med andra fritidsaktiviteter.Jag har utbildning inom dans och urörelse också från lärarhögskolan och har dansat i 50 år i olika dansskolor sedan barnsben.

Det räcker inte att ha arbetat med Benjamin utifrån sin teknik för att sprida själva Module1,2,3 metoden vidare då metoden är min och copyrightad samt upphovsskyddad. Det gäller alla som haft den stora glädjen att lära sig saker från Benjamin och mig.

Benjamins latest ceramics on his job. To left a bowl with snake and I think bull, In the middle a rhen deer and to the right a moose ©.all rights reserved Benjamin and Pia Lebsund

Trevlig helg.Have a nice weekend.

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan