5. dec, 2016

Från vernissagen 19 november 16.Tryck Benjamin Lebsund. All right reserved by copyright.

Här är det tryck och Benjamins motiv. Frånsamlingssutsällning på Kulturveckan i Uppsala. Copyrighted by Benjamin LEbsund. all rights reserved. Han använder motiv från våra sagor i sin konst. Jag håller på att skriva en bok om detta. Mdoule 1,2,3 är min metod och här är det tredje steget social kommunikation skapande och sagoberättande jag skriver om just nu. Det är en process som varit med hela hans barndom. Copyrighted by Pia and Benjamin Lebsund. All rights reserved. Det gäller även skapandet soom fortsätter med Benjamin från min metod Module 1,2,3 och i hand övriga dagliga verksamhet samt boende. Jag har infört estetisk gren med inriktning i Ottelinskolan där Benjamin gick på särgymnasiet och verksamheten där Benjamin jobbar är byffggd runt Benjamin från min metod. Sedan har andra kommit dit.Min metod är upphovsrättskyddad så jag har begränsat det Benjamin gör till att deet äger bara Benjamin och jag som konst och metod. Verksamheten får hitta andra sätt till övriga deltagare då jag inte fått betalt för de insatser jag gjort under många år som handledare och inspiratör. Läs gärna boken Benjamins konst-såhär gick det till att skpa. Så får du en uppfattning om hur svårt det varit att få skapa för Benjamin och kampen vi behövt genomlida i Stockholm och i Uppsala.

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan