1. aug, 2016

Ett öppet brev till politiker angående skolans roll för personer med inlärningssvårigheter?

Något att fundera över till aktiva politiker gärna miljöpartister.Vad gör ni för att få tillbaka den svenska modellen?Vad gör ni för att ensamstående föräldrar ska kunna ha en bra standard och framförallt att deras barn med b la inlärningsproblem ska ha en bra skola med undervisning som gör att de kan läsa,skriva eller kommunicera på ett värdigt sätt efter avslutad grundskola, gymnasium och andra utbildningar inom särskolan? Vad gör ni för att kompensera de föräldrar som fått ta tjänstledigt för att undervisa och vårda sina barn under längre tid och avvarat sin lön, arbete och får sämre pension?Jag anser att vi som avstått från vår egen lön och.pension för att vi tvingats undervisa våra barn då skolan brustit i detta ska få en ersättning snarast.Vi är flera som har vuxna barn och fått fortfarande avstå av vår egen försörjning och pension för att de inte får en tillräcklig bra omvårdnad.anta att det är minst 5 % av befolkningen som har inlärningsproblem som lider lägg därtill deras föräldrar så är det fler procent som ska rösta .Krasst det kan räcka för att ta ut ett parti från makten. Jag vill snarast ha svar.
Skolan behöver kunna erbjuda olika verktyg som stödjer elevers behov för att kunna nå målen. It i lärandet är ett bra stöd både för att läsa och skriva. Försök att alltid välja läromedel som finns i alternativa format och versioner så att eleverna ges likvärdiga möjligheter att läsa på sitt sätt. Det finns flera olika exempel på alternativa verktyg såsom e-böcker, talsyntes, fickminnen och stödjande programvara.

Alternativa verktyg kan stötta eleven i att nå sin fulla potential vid inlärning. Detta ökar möjligheten att nå högre betyg och kan i sin tur påverka kommande studievägar".Specialpedagogiska myndigheten

Det här fanns inte för min son. fortfarande har man inte löst kommunikationsdelen utan han får lära sig via Ipad att kommunicera med bilder nu när han nästan är 32 år. I höstas provade vi android. Logoped sa år 2004 att han aldrig skulle förstå att läsa eller skriva inte ens som ordbilder. Sedan dess har litet gjorts av habiliteringen daglig verksamhet och boende. Allt krut har jag stått för. Jag vill ha ersättning.Vi provade datateket på fritiden med olika program som inte hjälpte. Kunskap fanns inte i särskola med inriktning autism.Sätragårdsskolan. för någon månad sedan träffade jag en av assistenterna som nu är kändisfrisör som sa att de var många som slutade på skolan. De var inte intresserade, sa han. Det märktes svarade jag. Att lägga föräldrabalken som ansvar för allt är felaktigt. skolplikt bör gälla för skolpersonal att undervisa på ett proffessionellt sätt under skola och fritiids. Det har alla andra.

Man kunde inte anmäla till skolverket eller skolinspektionen för utebliven undervisning eller mobbning.Det fanns ingen funktionhindersombudsman i Stockholm. Det bidrog jag till att få efter att Benjamin slutat att bo i Stockholm dök hon upp. Jag vill ha kompensation.

 Jag har skickat det till utbildningsministern Fridolin idag .

Läs gärna boken Benjamins konst-såhär gick det till att skapa.

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan