22. nov, 2015

Event December 2 check up in Facebook about Benjamins art In Stockholm and Uppsala

Nu är det dags att få träffa mig på biblioteket och lyssna på vad jag har att säga om boken jag skrivit Benjamins konst- såhär gick det till att skapa. Parallellt har Benjamin vernissage i Uppsala och mer information kommer att finnas från flera håll. Kolla Facebook, event, biblioteket samt från Benjamins dagliga verksamhet. Bibliotekarie Ingegerd Englund kommer att kalla olika bibliotek samt intresserade till träffen till Bredäng och sköter den administrationen. Den dagliga verksamheten sköter sin administration kring Benjamins konstutställning och försäljning av hans verk. Jag kommer att prata om boken jag skrivit och visa Benjamins utveckling i sitt skapande som påbörjades under 1990 talet när vi åkte till konstläger i Bergbygård.benjileb.simplesite.com

 

Now is the time to meet me at the library and listen to what I have to say about the book I wrote Benjamin arts like it happened to create. In parallel, Benjamin vernissage in Uppsala, and more information will be available from several sources. Check Facebook, event, library and from Benjamin's daily activities. Librarian Ingegerd Englund will call various libraries and interested to hit the Bredäng and manages the administration. The daily business handles its administration around Benjamin's art exhibition and sale of his works. I will talk about the book I wrote and show Benjamin's development in their creative process that began during the 1990s when we went to art camp in Bergbygård.Benjamins skapande  Benjamin benjileb.simplesite.com

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan