English references and Swedish Sammanfattning aktiviteter jag igångsatt ,undervisat,visionerat

I had a past life regression with Pia that was amazing. She helped me resolve issues that I had carried over from my past. It also helped me to better understand issues that I'm dealing with in this life time. 
I very highly recommend a session with Pia!!!

Julie Mcntosh

After having a past life regression with Pia I am definitely more able to understand issues that I have carried over from other past lives. Having done this I find myself more relaxed when those issues come up now. I'm able to focus more on the positives that come into my life. I highly recommend Pia! Bobbie Welch

Pia Did LBL past life and future life regression. I was very pleased with her services. She helped bring out alot of what I've been blocked from and has made me much more understanding and calm. I highly recommend her. 

Ali 

Thank you Pia!!! 
My LBL was really amazing! Literally out of this world. This experience was so much more than words can describe. I'm so pleased with what I learned about my journey. I think everybody should try this.
Love, light and many blessings 💞

I would like to thank you for my reading, it helped bring clarity and love to my current situation. I so appreciate you and your guidance 
:)
Bobbie Welch I would like to thank you for my reading, it helped bring clarity and love to my current situation. I so appreciate you and your guidance :)

Bobbie;Thank you Pia for my future life regression it really showed me where I need to dig deeper in my life and the possibilities that are open and in front of me :)

Pia, thank you for the Valentine's card reading.
Beautiful cards and amazing messages!!!
Bless you for sharing

My reading with Pia was very comforting and informing, I felt a calmness and love wash over me after receiving it. Thank you so very much Pia

Igångsättning av fritidsaktiviter Stockholm, Huddinge, Täby Vallentuna 1995-2000,Exempel på aktiviteter bad, med färgterapi, massage, sinnesstimulering, (snoesele)m m.
Förstudie, barn och ungdomar fritidsaktiviteter inom skolans ram 1994, Praktisk handledning för barn med autism. skolförvaltningen, Coachning Stockholm Sätragårdsskolan, referens Claudia Chaves Martins, habilitering barn inriktning autism i Stockholm, Bergbygård, konst, konstaktiviter 1990-2000, '''coachning fritidsaktiviteter, judo med instruktör, sociala aktiviteter, sinnestimulering, Initierat och coachat pilotprojekt Lindeparken,, estetisk inriktning autism 1997-2000 i samarbete med Monika Nordin särskoleenheten, skolförvaltningen. Initierat och coachat pilotprojekt Ottelinskolan, estetisk inriktning autism i samarbete Med Monika Nordin och Lena Taxén. 2002-2005 Uppsala, Pilotprojekt estetisk inriktning daglig verksamhet för Benjamin tillsammans med Uppsalas dagliga verksamhet, Dalby, Fri Form och olika pedagoger 2003-pågår Handikapp politik, sjukvårdsfrågor, alternativ vård m m för miljöpartiet 1997 t o m 2006 motioner, interpellationer, praktisk politik uppföljning, partiprogram. Referenser Lena -Maj Anding, Viviann Gunnarsson Individuell forskningsprogram 1997-2001, samt extra kurser 2006 dyslexi, inlärning, 2007 dans och rörelse för barn och ungdomar, utprövande av dataprogram Vardag med Benji och polarna, programmering, systemering, illustration, design, specialpedagogik, referens Michael Heiman, utprovning och test mellan förskolebarn från Spöket mot Sofiaskolan i Västerås inriktning autism 1995-2000. tjugofem konstutställningar med Benjamin 1997-2014 och pedagogiska föreläsningar för publik ,agenda 22 m m. Information från folkkulturcentrum Kim, Dans och rörelser, Urdansurmåleri 2005-2011  med olika klasser, Vikariepoolen Lisbeth Holmstedt språkstörda klasser, barn med olika neuropsykiatriska diagnoser coachning till specialpedagoger, praktisk undervisning, ämneslärare samhällskunskap, svenska ,engelska, franska, konst, dans, rörelse, friskvård, psykologi från förskoleålder till vuxenundervisning, även fritids med profil dans Frösunda 2008, Gamla stan 2011 och skapande bild. En kort sammanfattning som finns att hämta genom tidningsartiklar Ögonblick, Söderort och annat material samt social media, hemsida. Flera böcker om autism finns nu ute internationellt på flera internetbokhandlar. Se även Benjamins hemsida www. benjileb.simplesite.com

© All rights reserved. all arts. pics, text, Benjamin Lebsund and Pia Lebsund

 

 

Everything on this homepage in text,pictures,vidoes,bloggs,webinars and ideas are copyrighted by Pia LEbsund and are not allowded to copy. 2015.That means also material, computer program, arts, pictures, texts, ideas that I made from1995-2015.

references in  English computerprogram

references in English computerprogram

18. Jul, 2015

CV Pia Lebsund

Specialization
I am an open and versatile woman who has more balls in the air. I have an ability to see what needs to be done in a group and advance work as a consultant, coach, motivator or pedagogogic .I am a communicator and listen to what people say and spread joy and hopefulness around me.
I would like to see there are wellness initiatives and can offer wellness talks, wellness massages, creative wellness such as dance, painting and talks; I also have extensive experience of working with special pedagogogic and understand various disabilities and especially communication disability that is my specialization.
Employments

Dance also painting coaching children and adolescents with autism and healthy children, Stockholm schools 2005-2011

Frösunda
Dance and Leisure teachers 2008-
Alma folkhögskola coach pre healthcare/wellness

2008
Huddinge
Accommodation Supporters Kommunalvägen, focusing autism
May 2008-

Alma Folk High School, Coach
Duties:
Individual coaching, group coaching and teamwork
In autumn 2007

Vikariepoolen, special education, subject teachers, wellness coach
Duties:
Education in civics, arts, language and Special Education
Fall 2005-fall 2010

Own company
Duties:
Creative wellness, special education, coaching "urdansurmåleri"
Spring 2005-

The Green Party, leisure politician, MP
Duties:
politician in disibilities and handicap, healthcare politicians in the municipality and county
1997-2007


Education


Sverigehälsan
Wellness Therapist and health profile method
Autumn 2004-Spring 2005

Stockholm Institute of Education
Bachelor of special education autism research focus
education from university
1997-2001

1976-1980
Bachelor of public administration
Dancing, Stockholm balett school ,courses in dances Sweden US,Uk 1968
-2012
Painting courses 1990-, over 25 art exhibitions .the latest in fine art Miami april 2014,
Own business Piatekeet and computerprogram Vardag med Benji och polarna ,education in autism 1996-1998
Budgeting,amdinstrataion, statitiscs,programming systems and more in Stockholms gatukontor and skolförvaltning 1980-1995.

18. Jul, 2015

References from politics

Lena-Maj Anding, gruppledare

Hälso- och sjukvårdsfrågor
Komplementär-/Alternativmedicin
Habilitering och Tandvård
Folkhälsa avseende arbets- och miljömedicin

IntygHärmed intygas att Pia Lebsund 571205-0342 har/har haft följande förtroendeuppdrag i Stockholms läns landsting:

Länshandikapprådet Ledamot 1999-08-24 - 2002-12-31
2003-01-21 - 2004-09-31

Patientnämnden Ersättare 2003-01-01 - 2006-12-31

Sjukvårdsberedning Södra Ersättare 2003-01-01 - 2003-12-16
Stockholm


Pia har visat ett stort intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor, speciellt med inriktningen mot de frågor som berör människor med funktionshinder, förebyggande hälsovård och komplementära behandlingsmetoder. Pia har även medverkat till kunskapsuppbyggnad internt och varit delaktig i framtagandet av politiska ställningstaganden kring dessa områden. Pia är för nuvarande aktiv i landstingets Patientnämnd där hon verkar för patientens rätt i vården och omsorgen.

Lena-Maj Anding
Gruppledare (mp)

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan